nádraží

Areál železničního nádraží v Teplicích tvoří tři budovy, vzájemně na sebe navazující v ose. Hlavní střední objekt čp. 599 má stupňovitý charakter. Na střední dvoupatrovou část s bočními rizality navazuje na obou stranách jednopatrová část a k ní připojená část přízemní. Spojení s dvěma vedlejšími budovami zajišťuje nižší přízemní přístavek. Jihozápadně od hlavní budovy čp. 599 stojí patrový objekt čp. 638, severovýchodně pak rovněž patrová budova čp. 867. Ta je oproti čp. 638 rozšířená o část na severovýchodní straně.