Nádražní poštovní úřad

Čtyřpodlažní stavba přiznané ocelové montované konstrukce umístěné na dvoupodlažním železobetonovém suterénu s nadzemním halovým prostorem s galeriemi a se strukturou menších, prostorově variabilních pracovišť zavěšovaných na rámovou kostru budovy. Vnější členění hmoty stavby tvoří prostoupení dvou protáhlých hranolů, vyššího kratšího a nižšího delšího, předstupujícího na části uličního průčelí v podobě arkýře. Výraz uličního průčelí určují dvě řady pásových oken a elegantní křivka markýzy nad hlavním vstupem. V interiéru se do současnosti dochovala celá řada původních detailů včetně mosazných prvků přepážek či výtahu typu paternoster. Nádražní poštovní úřad Bohuslava Fuchse je dodnes funkční stavbou plnící stále oproti původním předpokladům bez větších změn svou počáteční funkci.