náhrobek Eduarda Tilla

Monumentální, pyramidálně komponovaný náhrobek s figurální sochařskou výzdobou. Stupňovitá podesta nese nejprve dvoustupňový schodovitý sokl, na němž spočívá střední část náhrobku, tvořená dvěmi kvádry různých rozměrů, položených na sebe: Spodní z těchto obou kvádrů nese rytý majuskulní nápis „EDUARD TILL 1824 – 1898“. Horní lehce kónický kvádr je ukončen vyloženou profilovanou římsou, pod níž je připojen ještě dekorativní pás tvořený souběžnými plasticky provedenými linkami, do centra jeho přední stěny je pak vytesán kruhový reliéf s portrétem zemřelého. Náhrobek vrcholí plněplastickým kamenným katafalkem, dekorovaným drobným rovnoramenným křížem s trojlistým závěrem ramen. Vpravo dole je na soklu osazena kamenná skulptura stojícího smutečního anděla v měkce splývajícím, hustě řaseném rouchu. Působivá kompozice figury je založena na diagonále rozevřeného křídla a pravé paže natažené za tělem (zatímco levá andělova ruka zůstává na hrudi vztažená v žehnajícím gestu), stejně jako na výrazném kontrapostu, doprovázeném mírným natočením trupu. Vlevo dole kompozici dotváří v kameni vytesané symbolické předměty: včelí úl a rozevřenou knihu, přes jejíž stránky je přeložena aplikovaná bronzová vavřínová ratolest. Hrobové místo je lemováno jednoduchou kovovou mřížkou probíhající mezi kamennými sloupky. Materiál a technika: světlý kámen, bronz, kov. Rozměry: cca 3 x 4 m, socha anděla v. cca 150 cm.