náhrobek Jana Zajíce

Hrobové místo je vymezeno pískovcovým obrubníkem. Náhrobek má podobu mohutného, jednoduše formovaného pískovcového hranolového sarkofágu, na jehož čelní stěně je v nízkém reliéfu ve třech řádcích vytesáno jméno Jana Zajíce a data jeho narození a úmrtí. Na protilehlé stěně motiv rovnoramenného kříže. Boční stěny sarkofágu jsou hladké. Sarkofág vynášejí čtyři velké olověné koule. Rovněž reliéfní deska, osazená na sarkofágu, byla odlita z olova. Z en face zachycená nahá mužská figura, ve tváři s portrétními rysy Jana Zajíce, byla modelována v nízkém reliéfu, vrstvením a překrýváním drobných nepravidelných plošek.