náhrobek Johanna Rumpelmayera (správně Kateřiny, Jana a Václava Rumpelmayerových)

Hrob s pískovcovou obrubou, na zadní straně vysoká stéla z hořického (?) pískovce 97 x 40 x 281 cm na dvakrát odstupněném soklu. Tělo stély ukončuje římska, klesající na bocích konkávním projmutím. Na vodorovném vrcholu klasicistní váza. Na čelní stěně vysoký reliéf Ukřižovaného s dvojicí překříženým ratolestí, dole urna obklopená trojicí truchlících dětí a mužem, v pozadí vlevo zhasínající svíčka. Na bocích z vrcholu splývá reliéfní feston, přerušený pod římsou předsazeným polem s květem. Na horní části soklu na černé mramorové desce vtesaný minuskulní nápis: Johann Rumpelmayer;/ städtischer Anwalt/ in Josefstadt,/ gestorben 4. September 1828.//. Na dolní části soklu vsazena tmavošedá mramorová deska s vtesaným vyžluceným nápisem minuskulou a kapitálou: Zde v Pánu odpočívá:/ VÁCLAV RUMPELMAYER/ měšťan josefovský./ zemř. 18 22/9 94; stár 82 roků./ Odpočívej v chladném loži, drahý choti v pokoji!/ Po Tobě až láska boží, vroucnou touhu ukojí!// Zezadu vtesaný kurzivní nápis s chronogramem, v písmenech zbytky černé barvy: Aus/ eheliger Liebe/ setzt/ dieses Denckmahl/ seiner lieben Ehegattin:/ Katharina geborene Budowitz/ ihr Gemahl/ Johann Rumpelmayer/ Sie/ starb d 1 May im 44 Jahre ihres Alters/ SIC DorMIS seCVra In paCe//. Na soklu vtesaný letopočet: 1808. Pravděpodobně dílo Jana Rumpelmayera, upravené ve 3.-4. čtvrtině 19. století (mramorová deska) a pak zvýšené vložením nového soklu pro nápis (Václav Rumpelmayer).