náhrobek Josefa Dobrovského

Podnož náhrobku tvoří čtyři stupně z umělého kamene. Na nich spočívá vlastní litinový náhrobek v podobě masivního čtyřbokého obelisku, ve tvaru pyramidy na čtvercové základně, vyvrcholeného nízkým jehlanem. Obelisk je ve spodní části prolomen obloukově završenou nikou, v níž je vložena urna. Přední strana obelisku je při krajích lemována vystupujícím rámem, v centru přední stěny je pak reliéfně vystupující ovál rámovaný úzkou lištou, s reliéfně provedeným vavřínovým věncem, doprovázeným stuhou a šesticípou hvězdou, pod nímž je předlitý nápis v kapitále: „IOS. DOBROWSKY / ANNORVM. LXXV.EX.ITINERE / OBIIT BRUNAE / VIII.ID.IAN. / ANNO MDCCCXXIX//“. Na zadní straně obelisku je připojen předlitý nápis kapitálou: „HVNGARIA ME GENVIT BOHEMIA SIBI LITERISQUE VINDICAVIT MORAVIA REGENDIS SACRORUM ALUMNIS AVONDAM ADMIBVIT NVNC PIA COMPOSVIT SLAVICA QVA PATET TERRA NON IGNORAT AMICI LVGENT E QVES IS HUGO COMES DE SALM HOC MONVM. P.“ Na čelní straně náhrobku dole pod urnou je připevněna cedulka s nápisem „RENOV. MOR. ZEM. VÝBOREM.“ Historie vzniku monumentu: Josef Dobrovský naposledy do Brna přicestoval z císařské audience z Vídně 17. 12. 1828. Na této cestě onemocněl prudkým nachlazením a 6. ledna 1829 v klášteře u Milosrdných bratří zemřel na zápal plic. Pohřeb se konal 8. ledna 1829, Dobrovský byl pohřben na bývalém starobrněnském hřbitově. Pohřební obřady provedl Dobrovského žák Cyril František Napp. Náhrobek byl zhotoven na popud Dobrovského přítele, starohraběte Hugo Františka Salm-Reifferscheidta (1776–1836). V salmovském archivu je dochován dopis, který Salm napsal do Mnichova svému příteli Josefu von Hormayrovi (1782–1848). Zde ho žádá, aby od malíře Petera von Cornelia (1783–1867) nebo architekta Lea von Klenzeho (1784–1864) získal více tužkových nákresů k zamýšlenému Dobrovského pomníku, avšak bez figur. V červenci 1830 se starohrabě Salm obrátil na preláta starobrněnského kláštera Cyrilla Františka Nappa, aby společně s knězem a spisovatelem Dominikem Kynským složili co nejdříve latinský a slovanský text na pomník, jelikož text složený od Palackého se mu nelíbil. Na český text si ale Napp s Kynským netroufli, proto zůstal na pomníku pouze latinský text. Po zrušení starobrněnského hřbitova byl hrob včetně náhrobku přenesen na ÚH na dnešní místo. Údaje k autorství: 1831. Salmovské blanenské železárny. Autorem návrhu pomníku byl pravděpodobně německý architekt Leo von Klenze. (Jitka Sedlářová objevila v salmovském archivu kopii nákresu k pomníku Josefa Dobrovského, která je s velkou pravděpodobností dílem právě Lea von Klenzeho.) Údaje o zesnulém: Josef Dobrovský (* 17. 8. 1753 Ďarmoty (Uhry) – † 6. 1. 1829 Brno), katolický kněz, jazykovědec, zakladatel slavistiky.