náhrobek Miloše a Věry Wasserbauerových

Monumentální, tvarově zvláštní náhrobek je komponován jako na obdélném soklu stojící, konkávně vyklenuté, trojúhelníkové betonové těleso přibližně tvaru lodní plachty. Na prostorově vystupujícím podstavci v jeho horní části je umístěna pískovcová portrétní busta M. Wassebauera. Hrobové místo je z části překryto plochou deskou z umělého kamene. Zde je také na kovové desce aplikovaný nápis složený z jednotlivých písmen z barevného kovu: „PROF. MILOŠ WASSEBAUER / OPERNÍ REŽISÉR / 1907 - 1970“ a „DOC. DR. VĚRA STŘELCOVÁ / WASSEBAUEROVÁ / OPERNÍ PĚVKYNĚ / 1906 – 1981“.