náhrobek Václava Šetřila

Náhrobek Václava Šetřila se nachází na hřbitově u kostela Narození Panny Marie v Turnově (hrob č. J-25, dle situačního zákresu hřbitova J-59), v blízkosti centrálního kříže. Hrobové místo lemované kamenným obrubníkem vymezuje zdobně kovaná ohrádka. Náhrobek je kamenný tvořený podstavcem a křížem. Obdélnou ohrádku tvoří čtyři díly. Přístupná je brankou, která prolamuje její čelní kratší stranu. Branku ukončují volutově tvarované rozviliny, mezi nimiž je situován latinský tlapatý kříž. Hlavní pole branky vyplňuje kytice makovic v kruhu doplněná rozvilinami a květy máku. Branka nese štítek se jménem zhotovitele: JAN KOŠEK / TURNOV – TURNAU“. Branku po stranách flankují úzká pole vytvářející iluzi sloupků, které ukončují opět motivy křížů. Sloupky po stranách doplňují ještě pole se stočenými pruty ve tvaru čtyřlistů, která jsou hrotitě ukončená. Tento motiv s rozvilinami vrcholící šroubovicí a květy máků po stranách tvoří i tři pole podélných stran ohrádky, která od sebe oddělují hrotitě zdobně ukončené hranolové tyče. V nárožích v blízkosti náhrobku se nachází dvě vyvýšené bohatě dekorované hranolové tyče, které sloužily k uchycení luceren. Zadní díl ohrádky přerušený náhrobkem je obdobou bočních dílů, u náhrobku je ukončený opět rozvilinami zdobenou hranolovou tyčí. Hlavními motivy bohatě zdobené ohrádky jsou, jak již bylo zmíněno výše, rostlinné motivy v podobě rozvilin doplněných květy a plody máku - atributy řeckých bohů spánku Hypna a snů Morfea. Podstavec náhrobku zhotovený z leštěné načernalé žuly tvoří kaskádovitě ustoupený kvadratický sokl s horním probráním. V odsazené části se nachází rytý nápis: „K trvalé památce předrahým Rodičům“. Spodní část soklu nese v pravém horním rohu rytou signaturu: „J. Hlaváček“. Čelní stranu dále vyplňuje opět rytý nápis s údaji o pochovaných: „Josefa Wlková / roz. Šetřilová * 16. 3. 1846. + 28. 5. 1901. / Anna Hernirková / roz. Šetřilová * 26. 1. 1857. 19. 6. 1929.“. Na sokl nasedá hranolovitý dřík zakončený komolým jehlanem, z něhož vyrůstá kříž. Dřík nese na čelní straně nápisovou desku s probranými rohy z hnědavé leštěné žuly. Ryté nápisy obsahují následující sdělení o zemřelých: „Zde odpočívají v Pánu: / Wáclav Šetřil / měšťan, rytec a obchodník / s drahokamy. nar. 8. ledna 1816. / zemř. 19. prosince 1890. / a věrná choť jeho / Josefa Šetřilová / roz. Reslová. nar. 14. května 1821. / zemř. 11. listopadu 1890.“. Pískovcový jednoduchý latinský kříž má odstupňovanou základnu a přes břevna svěšenou smuteční roušku. Rouška spolu s křížem symbolizuje v křesťanské věrouce vzkříšení (zmrtvýchvstání pochovaného v Kristu). Z čelního pohledu vpravo je k náhrobku přidána obdélná náhrobní deska z leštěné žuly světlejšího šedavého odstínu se zkosenou čelní hranou. Deska osahuje rytý nápis: „+ / KAREL KITZBERGER / ODBORNÝ UČITEL V. V. / * 10. 7. 1866 + 18. 8. 1939.“.