nájemní dům

Nárožní šestipodlažní nájemní dům. Fasáda do ulice Botanická hladká pětiosá s téměř čtvercovými okny. Fasáda do ulice Kotlářská šesti osá se shodně utvářenými okny. V přízemí ve 3. ose situován pravoúhlý vstup s dvoukřídlými prosklenými dveřmi. Vstup krytý rovnou stříškou. Ve 2. a 5. okenní ose pravoúhlý rizalit vyplněný okny v čelní i bočních stranách. Fasáda domu v nárožní ukončena vyloženou hladkou římsou a nad centrální částí domu polopatrem s kruhovými okny. Střecha rovná. Střešní krytina nezjištěna. Dvorní fasáda hladká členěná pouze pravoúhlými okenními otvory.