nakladatelství Orbis

Dům postavený A. Dryákem pro nakladatelství Orbis. Řadový pětiposchoďový dům s podkrovím ve střední části, které je završeno ostře trojúhelným štítem. Ve střední části je trojdílný vstup se dvěma středními pilíři s plastikami orlů. Fasádu rytmizují krátké pilastry mezi okny, které jakoby podpíraly meziokenní pásy. V přízemí jsou cele prosklenné výkladce. Fasáda je hladce omítnuta, pouze poslední patro a tenký pruh při kraji je z režného zdiva. Nad okny 2. patra nápis "ORBIS". V interieru se dochovaly drobné architektonické a umělecko-řemeslné prvky. Objekt ve dvoře není předmětem pam. ochrany.