Národní dům

Stavba na pravidelném půdorysu s dvěma odstupňovanými rizality a portikem s dvojicemi sloupů na průčelí hlavní části. K ní přiléhají dvě osová křídla, mezi nimiž je terasa se schodištěm vedoucím na zahradu. Hlavní část obsahuje reprezentativní schodiště s kamennou balustrádou a geometrizovaným štukem. Budova je hmotově značně členitá. Na fasádě se uplatňují okna pravoúhlá, oválná i segmentově ukončená. V této významné společenské budově se dochovala řada původních kvalitních umělecko-řemeslných prvků. Na zahradě je původní dřevěný altán na polygonálním půdorysu.