Národní dům

Č.p.2, č.o.1, neorenesanční Národní dům postavený na místě původního hostince Na Kovárně (nároží Čestmírovy a Nuselské ulice). Plány s občanskou záložnou podepsal architekt A.Fric. Monumentální nárožní třípatrová budova s neorenesanční fasádou. Interiér po stavebních úpravách (prostory přízemí a 1.patra pro Českou spořitelnu). Čp.2, č.o.2 (Čestmírova ulice) byl řadový činžovní dům postavený v neorenesančním slohu ve 20.letech 20.století, dnes po kompletní přestavbě.