návesní kaple sv. Jana Nepomuckého

Síňová kaple obdélného půdorysu, vstupem orientovaná k východu. Zdivo kamenné, omítané - plochy okrové, detaily bílé, sokl šedý. Kaple stojí na vyšším omítaném soklu, jehož kraje jsou lemovány vystupujícími lisénovými rámy. Na rozích východního průčelí vystupující bílé pilastry, ostatní strany lemovány obílenou lisénou. Vstup z východní strany zaklenut mírně stlačenou půlkruhovou klenbou. Ostění vstupu zvýrazněno obíleným oblým vybráním hmoty. Vstup vybaven dvoukřídlými dřevěnými dveřmi s půlkruhovým nadsvětlíkem s dřevěnou mříží s motivem vycházejícího slunce. Jižní a severní průčelí mají v exteriéru niku se segmentovou konchou, od plochy opět oddělenou oblým vybráním (podobně jako u vstupu). Podstřešní jednoduchá obloučková římsa. Zastřešení ze západu valbové, z východu zakončeno půlkruhovým štítovým nástavcem, lemovaným štukovou profilací. Paty nástavce odsazeny, zřejmě pro vázy či jinou výzdobu. Nástavec vrcholí hladkým čučkem. Střecha kryta dvojitě kladenou bobrovkou, doplněnou hřebenáči ve stycích střešních rovin. Interiér nebyl přístupný, víme však o dochovaným iluzivních malbách s bohatou barevností.