nemocnice Bohunice Fakultní nemocnice Brno

Stavba pozdní moderny v duchu brutalismu je významným lékařským centrem a výraznou dominantou v panoramatu Brna-Bohunice. Komplex se skládá ze sedmi navazujících objektů rozvržených na půdorysu kříže podle generelu z roku 1969. Pavilony jsou rozvinuty podél osy od západu k východu. Hlavní objekt (L) je jednoduchá kubická budova o sedmnácti podlažích s orientací fasády k západu a východu. Budova především slouží pro jednotlivé kliniky s lůžkovými částmi. Navazující části jsou výrazně nižší. Jejich orientace fasád je severní a jižní. Chirurgický pavilon (CH) má pět podlaží, navazující gynekologicko-porodnický pavilon (Z) osm podlaží. S těmito pavilony rovnoběžně ubíhá pavilon hospodářsko-technického zázemí nemocnice (O). Vstupní pavilon (X) je pozdější dostavbou o šesti podlažích s orientací fasády k západu. Jsou zde umístěny ambulance. Navazující pavilony – krčky (I1 a I2) jsou nejnižší o třech a čtyřech podlažích. Je zde umístěna patologie a transfuzní stanice.