Neptunova kašna

Kamenná nádrž na vodu obklopená stupni. Nádrž má půdorys kruhu, na čtyřech místech prolomeného do tvaru rovnoramenného kříže. Vnější stěny nádrže jsou profilovány. Uprostřed nádrže je na čtyřech pilířích osazen nízký podstavec, na něm sousoší, složené ze čtyřech polofigur mořských koní, nad nimi socha stojícího Neptuna, v nadživotní velikosti s trojzubcem.