novoměstská jezuitská kolej s kostelem sv. Ignáce

Areál bývalé jezuitské koleje s kostelem sv. Ignáce tvoří: - kostel sv. Ignáce - budovy koleje čp. 504 s kaplí Františka Xaverského - budova na parcele 1895 (dříve též čp. 504, nyní nově čp. 2094) - plocha zahrady východně od budov koleje - pomník padlým sanitářům z 1. světové války - uvedené parcely (viz dotčené parcely) Novoměstská jezuitská kolej byla založena r. 1628, zrušena r. 1773. Severně přiléhá kostel sv. Ignáce z let 1665-1687. Po roce 1773 v objektech zřízeny kasárny granátníků, později vojenský špitál. R. 1838 došlo k odprodeji části zahrady hraběti Salmu-Reifferscheidovi, r. 1853 bylo přistavěno nové křídlo ve dvorní části již. poloviny býv. koleje. Při této stavbě byl zvýšen terén dvora. V l. 1907-08 nechala správa nemocnice vybudovat nový objekt na místě staršího za kaplí sv. Františka Xav. R. 1908 pak bylo schváleno přepatrování zmíněné kaple a její rozdělení příčkami do menších prostor. /pokračování: viz DL/. Kostel sv. Ignáce je raně barokní novostavba z l. 1665-78 podle plánů Carla Luraga, dokončovaná za účasti Martina Reinera. R. 1687 dokončena věž na návrh Pavla Ignáce Bayera, který také v l. 1696-99 upravil průčelí, doplněné o portikus. Štukovou výzdobu provedl v l. 1697-99 snad Tomaso Soldati. K dalším úpravám došlo r. 1715, 1778, po 1866, 1895 a 1915-18. Kolej novoměstských jesuitů s kaplí sv. Františka Xaverského. Barokní novostavba koleje vznikala v několika stavebních etapách: v l. 1658-65 a po r. 1674 byla vybudována již. část s kaplí sv. Františka Xav. za účasti Martina Reinera a Carla Luraga (?), na další etapě se v l. 1687-1702 podílel Pavel Ignác Bayer, dokončena byla r. 1751 a po 1759, snad za účasti Jana Josefa Wircha. Přístavba křídla r. 1853. V r. 1945 byla střední část koleje poškozena náletem, později dostavěno. Kolej tvoří velice dlouhé křídlo při náměstí, mezi kaplí sv. Františka Xav. (vpravo) a kostelem sv. Ignáce. Do dvora-zahrady vystupuje pozdně klasicistní křídlo a křídlo s refektářem. Budova na parcele č. 1895 pochází z let 1907-08, kdy nechala správa nemocnice vybudovat nový objekt na místě staršího. Východně od koleje navazuje někdejší zahrada. Na části parcely č. 1898/1 je pomník padlým sanitářům z 1. světové války. Sestává z kašny, obelisku, dvou zděných a omítnutých křídel s litinovými tabulkami se jmény padlých a ze dvou pískovcových plastik-postavy sanitáře a ženské alegorické postavy. Pomník byl zbudován po r. 1918 a je údajně dílem sochařů Josefa Fojtíka (1890-1966) a Josefa Vály (1883-?).