Nový hrad

Lokalita představuje soubor hradu vzniklého z původně předsunuté fortifikace na vrcholu hřbetu, a zaniklého hradu na konci masivní ostrožny v meandru Svitavy. Součástí areálu jsou také zbytky ještě dalších šesti obléhacích bašt. Některé z nich byly dokonce vybaveny kachlovými kamny a uzamykatelnými staveními.