Nový zámek

Areál nového zámku čp. 189 by měl být správně areálem starého zámku čp. 1, protože tento starý zámek byl nejstarším zachovalým objektem areálu, pravděpodobně v něm byly relikty zdiva jeho předchůdce - původem gotické horní trmické tvrze. Starý zámek však jako kulturní památka zapsán nebyl, protože v době sepisování Rejstříku Státního seznamu nemovitých kulturních památek v kraji severočeském již začala jeho postupná likvidace. Tehdy z důvodu “zkrášlení města” před návštěvou presidenta Antonína Novotného byl zbourán i poplužní dvůr hradu Střekova. Starý zámek čp. 1 stával, obklopen parkem, na ostrově ohraničeném na severu meandrem řeky Bíliny a na jihu mlýnským náhonem. Na jih od tohoto náhonu ležel poplužní dvůr, při jehož západní straně stál panský dům čp. 2. Na západ od panského domu se rozkládala velká zámacká zahrada. Ta byla po polovině 19. století změněna na park a v jeho východní části vybudován nový zámek čp. 189. Na obrázku vedle popisu je pohled na nový zámek od severovýchodu, na ploše v popředí vlevo stával poplužní dvůr a vlevo před skupinou vzrostlých stromů před východním průčelím zámku stával panský dům čp. 2. Dnes se tedy areál (či přesněji jeho zbytek) rozkládá západně od hlavního trmického Václavského náměstí, za estakádou dálnice D8 a tvoří jej: 1. nový zámek čp. 189, k němu ze západní strany přistavěné 2. schodiště, dále na západ v parku umístěný kruhový 3. bazén, dále 4. zámecký park, který zabírá poměrně velkou plochu meandru řeky Bíliny západně od zámku a jehož malá severní památkově nechráněná část je spojena s jeho podstatnou částí 5. mostkem vedoucí přes bývalý mlýnský náhon. K areálu patřil před východním průčelím zámku stojící 6. panský dům čp. 2, u kterého bylo zrušeno prohlášení za kulturní památku v roce 1991 a 7. hospodářský, či přesněji poplužní, dvůr u něhož došlo z části k upuštění od památkové ochrany v roce 1984 a zčásti ke zrušení prohlášení za kulturní památku v roce 2004. Nad zbouraným poplužním dvorem vede dnes na estakádě dálnice D8. Literatura: August Sedláček: Hrady, zámky a tvrze Království českého XIV. Litoměřicko a Žatecko, Šolc a Šimáček, Praha, 1923, s. 46 a 47 Das Aussiger Stadtmuseum im neuen Schloss zu Türmitz, Museumsgesellschaft Aussig, Aussig, 1936 Rudolf Anděl a spol.: Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska III. Severní Čechy, Svoboda, Praha, 1984, s. 473 - 475 Zdeněk Wirth: Umělecké památky Čech, NČSAV, Praha, 1957, s. 784 Emanuel Poche: Umělecké památky Čech 4, T - Ž, Academia, Praha, 1982, s. 152 Jiří Souček: Obrazová rukověť obcí a církevních staveb v okrese Ústí nad Labem, Albis International, Ústí nad Labem, 1999, s. 267 - 270 Jiří Úlovec: Hrady, zámky a tvrze na Ústecku, Ústecká vlastivěda III., město Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, 2002, s. 185 - 201 Encyklopedie českých tvrzí III. S - Ž, Argo, Praha, 2005, s. 855 - 857 Petr Špaček: Tak to bylo na Ústecku 2, Zbývající města a obce okresu Ústí nad Labem na starých pohlednicích a fotografiích, Ústecká vlastivěda V. / 3, Statutární město Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, 2010, s. 57 a 61