Nový židovský hřbitov

Židovský hřbitov zřízen roku 1891, pohřbívá se zde dodnes. Na hřbitově je množství cenných uměleckých náhrobků, práce sochařů Jana Štursy, Čeňka Vosmíka, Václava Vokálka, z architektů pak Jana Kotěry, Josefa Fanty, L. Ehrmanna, Alberta Kopetzkého, Antonína Balšánka a dalších. Hřbitov uzavřen ohradní zdí se čtyřmi vstupy, hlavní brána a tři shodné brány vedlejší. Uvnitř hřbitova administrativní budova vlevo od hl. vchodu, jednopatrová budova s plochou střechou, pěti okny v hl. průčelí, obráceném na hřbitov, dále obřadní síň.