Občerstvovací stanice Strážné-Rozcestí, Chalupa Na Rozcestí

Bufet byl navržen jako tehdy velmi populární typ horské chalupy o jedné hlavní restaurační místnosti otevřené do krovu, se dvěma šikmými střechami o nestejné výšce, dosahujícími až k zemi. Také půdorysně jsou dvě hmoty posunuty. V pravé části je umístěn hlavní vstup do objektu, za nímž se nachází malé zádveří, z nějž se vchází do haly s několika stoly pro občerstvení a se sociálním zařízením. Zadní část pravé poloviny objektu slouží jako skladové zázemí. V levé části půdorysu je vedle vstupu umístěna velká restaurační místnost s krbem a s rustikálními dřevěnými prvky – lepenými vazníky a s dřevěným palubkovým obložením šikmých částí stropu. Čelní trojúhelníková stěna je prosklená, místnost dále prosvětlují okna střešního vikýře. V zadní části levé poloviny je umístěn kuchyňský provoz. Objekt je celý opláštěný falcovanými pozinkovanými pásy v červenohnědém odstínu, v obou polovinách objektu jsou osazeny velké vikýře s mírně zvalbenými stěnami a s plochou horní částí. Zadbní průčelí je také členěno hmotovým odsunutím obou bloků, střechy jsou předsazeny oproti svislým stěnám, takto byl vytvořen prostor pro ukládání dřeva. Objekt, který je dnes známý pod názvem „Bufet Na Rozcestí“ se nachází na hřebenu východních Krkonoš na křižovatce horských cest vedoucích přes Pláně a Klínovy boudy do Špindlerova Mlýna, přes Rennerovy boudy do Strážného a Vrchlabí a přes Výrovku nebo Liščí horu do Pece pod Sněžkou.