obchodní a společenský dům Díly

Samostatně stojící objekt, o třech etážích, přízemní etáž polozapuštěna do svahu. Stavba obdélného půdorysu, základem železobetonová konstrukce. Předstupující nosné sloupy člení podélné strany na 7 polí, strany boční na 3 pole. Jednotlivá pole jsou vyplněna cihlovými vyzdívkami,pravoúhlými okny, tabulkovými okny, popřípadě prosklenými výklady. Krajní pole jižní fasády členěna pouze pravoúhlými skly v kovových rámech, bez cihlových pásů, stejného motivu užito i ve středním poli východní fasády. Pásová okna byla prolomena v prosřední etáži severní strany. V úrovni třetí etáže prochází západní, jižní i východní stranou balkonový ochoz se zaoblenými rohy a trubkovým zábradlím. Stavba má rovnou střechou.