obchodní dům

Funkcionalistický dům v exponované poloze v historické zástavbě byl postaven v místech zbourané (1938) klasicistní budovy. Projektem obchodního domu, jenž by vyhovoval prodeji hudebních nástrojů a restauračnímu provozu v suterénu, pověřil majitel Vincenc Schlogl tým architektů z okruhu SIA - Brožka, Mentbergera a Polívku. Stavby se ujala firma Jana Fridricha (některé konstrukční změny v plánech). Nárožní třípatrový objekt kubického tvaru, se 3. p. ustupujícím, je zakončen rovnou střechou. Západní průčelí, obrácené do náměstí a kolmé na klášterní zeď P. M. Sněžné, je charakteristické předloženým 1. a 2. p. vpravo se zaoblenou hranou, s pásy oken v kovových rámech s vertikálními sloupky. Bílá zeď ohraničuje plochu skla v podobě kordonových říms. Přízemí je prolomeno dvěma širokými skleněnými výkladci, členěnými sloupy. Užší 3. p., vzhledem k obíhající terase, má stěnu rovněž prosklenou. V severním průčelí se opakuje schéma hl. průčelí, avšak v rovině 1.-2. p. přiléhá vpravo skleněný hranol, odpovídající schodišťovému prostoru, pod ním vstup do domu. Celé přízemí je obloženo travertinem. Dům na téměř čtvercovém půdorysu má dva suterény. Výtah a visuté podkovovité schodiště spojují prodejní prostory v patrech i kancelářské místnosti.