obchodní dům

Třípatrový řadový dům na hluboké parcele, obdélného půdorysu s kratší stranou do ulice. Průčelí o šesti osách, z nichž obě krajní tvoří půlválcové arkýře, probíhající v úrovni druhého a třetího poschodí. Přízemí kompletně proraženo novodobými výkladci. První poschodí osvětlováno čtyřmi rozměrnými segmentovými okny, z nichž čelně zleva druhé až čtvrté mají mohutné konvexní parapety, obkládané keramickými dlaždicemi. Okna jsou třítabulová, dělená vertikálně, přičemž střední plocha je v horní části svisle rozdělena ještě dvěma krátkými příčkami – typické okno secesní doby. Ve druhém patře čtyři okna se společným parapetem i nadokenní římsou, s ostěním mírně dovnitř zešikmeným, obloženým zelenými keramickými kachličkami. Keramická je rovněž ornamentální nadokenní římsa. Všechna okna dělena ve tvaru písmene T. Pod parapetem se nachází keramický nápis JOSEF FRANC, zasazený do úzkého obdélníku, probíhajícího pod všemi okny druhého patra; vše z kachliček stejného typu jako výše popsané. Třetí poschodí osvětleno celkem třemi okny. Obě okna krajní mají hrotitou štukovou vlnovku v nadpraží a jsou dělena příčkami do tvaru T. Okno středové má v nadpraží podobnou, ale klasickou vlnovku a je děleno dvěma svislými a jednou horizontální příčkou. Nad tímto oknem se nachází mohutná nadokenní římsa, obkládaná opět keramickými kachličkami, na níž spočívá nízký reliéf Merkura s rozepjatými křídly a hůlkou s dvojicí spletených hadů (caduceus), pokrývající téměř celou plochu štítu. Arkýře jsou prolomeny dvěma zalamovanými okny nad sebou a po obvodu obloženy kachličkami stejného druhu jako ve zbytku fasády. Z kachlíků jsou vytvořeny vegetabilní ornamenty v dolní části arkýřů, nad jejich korunními římsami a zejména figurativní výjevy v pásech mezi okny. Na obou arkýřích je tento pás ohraničen profilovanými římsami a vertikálně dělen na tři pole: v obou bočních polích je vždy jeden andílek nesoucí vegetabilní ornament, v poli středním dva zápasící andílci a nad nimi ve věnci kovářské kleště. Průčelí je završeno ve střední ose štítem, tvarovaným v obrysu hrotitou vlnovkou a zakončeným motivem stříšky. Štít je proražen oválným okénkem, zasazeným v keramickém mozaikovém ornamentálním poli s letopočtem 1908. V interiéru je budova silně poznamenána novodobými úpravami. Hlavní schodiště se nachází v traktu při dvorní fasádě, je tvořeno pískovcovými stupni a má původní kované zábradlí. Dveře většinou vyměněny, původní jen jedny, i když s nevhodným novodobým světlíkem. Na západě přisedá k budově podlouhlé křídlo upravené pro kanceláře, památkově nevýznamné.