obchodní dům Máj

Obchodní dům Máj/Tesco vznikl na rohové parcele, kde do roku 1939 stál novogotický Šporkův palác a po jeho demolici byl dřevěný provizorní pavilon. Novostavba byla vystavěna podle projektu architektů libereckého SIALu a navázala na architekturu meziválečného funkcionalismu s prvky brutalistní architektury. Interiéry předznamenávají pojetí stylu high-tech. Šestipodlažní nárožní stavba je řešena ve tvaru L, do Spálené ulice se stupňovitě sníženou částí schodišťové (eskalátorové) haly. Fasádu do Národní nad otevřeným přízemím člení obklad a pás ležatě obdélných oken, nad nimi vysoký nečleněný pás fasády s obkladem bez oken, horní patra s horizontálními pásovými okny, nad nimiž pokračuje polygonálně zalomená ustupující zasklené plocha. Fasáda do Spálené je z obdélníkových panelů z pohledového šikmo drážkovaného betonu. Vpravo navazuje prosklená fasáda eskalátorové haly, stupňovitě klesající ke starší historické zástavbě Spálené ulice, která byla zbořena se stavbou stanice metra Národní. Pohled na fasádu s eskalátorovou halou byl znovu zakryt přiléhající novostavbou obchodního centra Quadrio v roce 2014. Zadní fasáda do Vladislavovy ulice se uplatňuje výraznou prosklenou připojenou eskalátorovou halou, vpravo s navazující vysokou nečleněnou hranolovou věží z pohledového betonu obsahujícími nákladní výtahy do pater. V interiéru celoprosklené eskalátorové haly se uplatňuje architektonicky úsporná disposice i kultivované technicistní prvky eskalátorů a podest při vstupu do jednotlivých pater obchodního domu. Prodejní prostory jsou řešeny funkčně s pohledovou integrací technických prvků stavby a s ohledem na operativní možnosti úprav a řešení prodejních ploch.