obelisk knížete De Ligne

V parkové úpravě zasazený štíhlý, vysoký obelisk se skládá z kamenného soklu na stupňovitých deskách, jejichž hrany jsou okoseny. Na střední, části jsou vystouplé profily štítku s prokrajovanými rohy, na průčelní straně je v kamenném štítku nápis : PAMÁTCE KNÍŽETE KARLA Z LIGNE POSTAVENO 1796. Na této střední části jsou shora další dvě desky, tvořící podklad pro jednoduchý, štíhlý, oplechovaný jehlan nesený čtyřmi pískovcovými koulemi. Pátá koule je postavena na špici jehlanu. Před restaurováním v roce 1999 byly koule betonové, křivé, ze dvou půlek sestavené, poškozené a proto byly čtyři nahrazeny pískovcovými. Jehlan je dřevěný, cca 4 m vysoký, oplechovaný z titan-zinku. Při restaurování byly nalezeny zbytky tmelu a šedé barvy a uvnitř torzo dřevěné koule, z čehož se dá předpokládat, že původně byl obelisk neoplechovaný, pouze dřevěný. Na pomníku byl původně kovový rámeček oválného tvaru s medailonem (v současnosti je medailon umístěn v muzeu), dnes na pomníku není ani rámeček. Z původních čtyř nápisů je zachován pouze nápis v češtině.