obraz Madona z Veveří

Na zlatém pozadí s rytým a tlačeným rozvilinovým ornamentem je zachycena v polopostavě Panna Marie s Ježíškem v náručí. Maria je oděna v bohatě zdobený, sytě červený plášť s modrým rubem a zlatou vyšívanou bordurou. Na hlavě má korunu a čelenku. Dvojí korunovace jí označuje jako Královnu nebes a zároveň Kristovu nevěstu. Kadeře světlých vlasů jí velmi volně kryje bílá rouška. Hlava je mírně pootočená a nakloněná k pravému rameni, pohled je však upřen přímo na diváka. Pravou rukou drží Ježíška, z části zahaleného do průhledné roušky. Levou rukou přidržuje Ježíškovu levici, do níž chlapec uchopil cíp matčiny bílé plachetky. Dítě vzhlížející k matce drží v pravici stehlíka, který jej klove do palce. Tempera, borové dřevo z obou stran potažené plátnem, 79,5 x 62,5 cm.