obytný a hospodářský objekt

Jde o zděný omítnutý patrový objekt na obdélném půdorysu. Na jihozápadě je v ose přistavěný k vedlejší budově (objektu III.), na této straně je tak viditelná pouze horní část trojúhelného štítu. Severozápadní fasáda je sedmiosá. V přízemí jsou v ose první zleva vysoká dvoukřídlá dřevěná vrata, v ose druhé zleva pak torzo dvoukřídlého okna, dnes zevnitř zatlučené prkny. V další ose je menší vstupní otvor, v ose čtvrté zleva pak okenní otvor, dole zazděný. V ose páté zleva jsou stejná vrata jako v krajní levé, otvor má nahoře segmentový oblouk (je možné, že původně tomu bylo tak i u levého otvoru). V další ose je okno, zabezpečené vnější mříží a v krajní pravé ose jsou pak dvoukřídlé dřevěné dveře. Všechny osy prvního patra vyplňují okenní otvory bez výplní. V ose první a druhé zleva jsou otvory dosti široké. V osách třetí, čtvrté a páté zleva jsou otvory užší a dole delší, ten v ose čtvrté zleva je v dolní části zazděný. V ose šesté a sedmé zleva jsou otvory dole kratší, zato o něco širší (avšak celkově jsou menší, než v levých dvou osách). Budova má sedlovou střechu, krytou bobrovkami. Na severozápadní straně je uprostřed střechy jedno volské oko, na protější straně jsou pak dva zděné komíny. Poznámka: popis odpovídá stavu v září 2006.