obytný dům usedlosti

Roubené stavení na opukové podezdívce, zvenčí (vyjma komor v patře) opatřené olíčenou omazávkou. Přístavba kuchyně a celé zadní stěny je zděná z opuky. Sedlová střecha se strmou polovalbou, krytá eternitem, je pomocí námětků vytažena nad záparží. Budova je částečně podsklepena. Roubení je převážně z hraněných trámů, na jizbě snad jen z hrubě přitesaných kuláčů ( viz vyčnívající trám v nároží). Exteriér: Průčelí je dvojosé s drobným okénkem v kuchyňském přístavku po pravé straně. Podezdívka mírně předstupuje, v obílené stěně se uplatňují dvě velká lícová okna bez šambrán, dvoukřídlová, čtyřtabulová, s ležatým nadsvětlíkem. Štít v dolní polovině bedněn na svislo s přelištováním, v horní polovině vodorovně se čtvercovým okénkem uprostřed. Záklopové prkno pd strmou polovalbou není zdobeno. Dvorní průčelí s bedněným přístavkem zádveří před vstupem do síně má vpravo omítanou obílenou obytnou část se dvěma menšími čtyřtabulkovými okny a vlevo hospodářskou část, kde chlévy mají opět obílenou omazávku a komory v patře jen olíčené roubení. Vstupy do chlévů mají masivní tesařské zárubně s nadpražími přitesanými do sedlového tvaru a jednokřídlé fošnové dveře, buď plné nebo poloviční, s nízkou mřížkou v horní části.