ocelový most v areálu Škoda a.s.

Ocelový silniční most s příhradovými hlavními nosníky a dolní mostovkou se nachází u severního okraje areálu Hlavního závodu Škoda při Domažlické ulici. Most spojuje severní a jižní část hlavního závodu (odtud název Sever-Jih), které jsou odděleny průběžnými železničními tratěmi – překonává trať Plzeň-Domažlice, závodní dráhu a pod nimi procházející trať Plzeň-Cheb. Most byl v minulosti přístupný dvěma příjezdovými železobetonovými rampami. Jižní přímá rampa byla po roce 2002 odstraněna, severní rampa má tvar toboganu o délce 185 m. Nosná konstrukce mostu sestává ze dvou příhradových hlavních nosníků lichoběžníkového tvaru, kosoúhlé soustavy se svislicemi. Rozpětí hlavních nosníků je 49,2 m, teoretická výška 6, 4 m. Osová vzdálenost hlavních nosníků je 8, 35 m. Příčníky výšky 0,9 m jsou plnostěnné, podélníky o rozpětí 6,15 m jsou z válcovaných profilů. Ocelovou konstrukci doplňují spodní a horní větrová ztužidla s příčkami ve tvaru kosočtverců a konzoly pro převedení plynového potrubí na východní straně. Vozovka je vydlážděna žulovými kostkami středního formátu, uloženými na železobetonové desce.