Ochranné pásmo městské památkové rezervace Český Krumlov