ohradní a opěrné zdi s branami

Ohradní kamenné zdi areálu se rozpadají na několik úseků. První úsek ohradní zdi vychází ze severozápadního nároží stodoly a postupuje severozápadním směrem k jihozápadnímu nároží domu č.p. 41. V místě kde zeď překračuje komunikaci bývala brána z níž se dochoval pouze severozápadní hranolový cihelný pilíř. Další úsek vychází ze severozápadního nároží domu č.p. 41 severozápadním směrem a poté se zalamuje k východu. Tento úsek obemyká parcelu p. p. č. 40 a končí v polovině severní strany parcely st. p. č. 1.3. Na severním úseku je zeď prolomena širokými dřevěnými dvoukřídlými vraty. Další úsek je veden z jihovýchodního nároží hospodářské budovy jižním směrem, kde se napojuje na zeď zahrady. V místě, kde zeď překračuje komunikaci bývala brána, ze které se dochoval jižní hranolový cihlokamenný pilíř. Poslední úsek lemuje severní část zahrady, v místě kde se napojuje na severovýchodní nároží zámku bývala branka, ze které se dochoval severní hranolový cihelný pilíř.