ohradní a opěrné zdi se dvěma branami

Ohradní zdi ohraničují areál zámku skoro po celém obvodu, s výjimkou úseku při jižní straně hřiště. Východní brána od Mírového náměstí umožňuje vjezd na nádvoří zámku. Západní brána od průjezdní silnice Teplická zpřístupňuje zámecký park. Ohradní zeď je různorodá, v úseku okolo zámku a nádvoří je poměrně vysoká, neomítaná, z pískovcových kvádrů. Druhý úsek, okolo zámeckého parku, je subtilnější, nižší, omítaný. Východní i západní brána jsou pilířové, bez křídel. Pilíře převyšující ohradní zeď jsou kamenné, z kvádrů, členěné na sokl a zakončené kamennou hlavou s nízkým stanem, západní brána do parku je jemněji profilovaná, doplněná o prstenec pod hlavicí. Pilíře obou bran jsou natřeny varovnými černožlutými pruhy.