ohradní zeď

Areál kostela sv. Václava stojí v centru obce, na východní straně komunikace na Dobříň. Je tvořen kostelem, kolem něho obíhající ohradní zdí s branou (na jižní straně) a zvonicí přerušující ohradní zeď na východní straně - za presbytářem kostela. Ohradní zeď z lomového kamene, hladce omítnutá. K oruna kryta původně na plocho položenými cihlami, dnes prejzy, nebo (u brány) bobrovkami.