ohradní zeď

Ohradní zeď hřbitova z lomového kamene je v severní části z vnitřní strany opatřena slepými arkádami tvořenými kamennými hranolovými sloupky pokrytými pobíjeným dekorem ve velmi nízkém reliéfu s profilovanými patkami a římsovými hlavicemi, na nichž spočívají mírně stlačené zděné arkádové oblouky.