ohradní zeď

Poměrně nízká zeď je postavená z mohutných kamenných kvádrů, korunu zdiva kryjí přesahující vysoké kamenné desky. V ohradní zdi jsou tři brány (samostatné položky areálu kostela sv. Petra a Pavla, proto zde nejsou popsány). Umístěné jsou na severozápadní, jihozápadní a severovýchodní straně. Poznámka: popis odpovídá stavu v září 2006.