ohradní zeď

Ohradní zeď vymezuje na severovýchodní a jihovýchodní straně prostor zahrady. Je postavená z poměrně mohutných, většinou dosti hrubě opracovaných režných kvádrů. Jejich horní řada je zhruba poloviční výšky - tyto kvádry mají horní okraj zaoblený a mírně přesahující. Poznámka: popis odpovídá stavu v září 2006.