ohradní zeď

Sakrální okrsek stavby se starým hřbitovem je vymezen ohradní zdí konstruovanou z neomítané, hrubě opracované opuky, vazba zdiva nepravidelná, zdivo nastavováno plochými kameny. Lokální dozdívky tmavým kamenem a cihlami. Koruna zdiva je vyspádována do vnitřního prostoru a pokryta pálenou cihlou. V západní části areálu v těsné blízkosti objektu márnice je na zdivu zřetelný zazděný otvor ukončený plným obloukem, pravděpodobně se jednalo o branku k márnici.