ohradní zeď

Nízká ohradní zeď je proti hlavnímu vstupu do kostela přerušena přibližně dvojnásobně vyšším úsekem zdi, do kterého byla umístěna vstupní brána lemovaná pískovcovým ostěním mírně převyšujícím okolní zdivo. Ohradní zeď je opatřena hrubou omítkou a zakončena pultovou stříškou krytou na plocho kladenými cihlami. Obdélný otvor brány s plným obloukem má na straně ke kostelu rozevřené špalety se segmentovým záklenkem, v jehož úseku se zdivo mírně rozšiřuje. Postranní zdivo brány bylo v polovině své šíře jižního líce opatřeno obdélnými nikami s plnými oblouky a pískovcovými sedátky s hranou profilovanou zespoda odsazeným oblounem. Zdivo je zakončeno římsou tvořenou jednou odsazenou lištou s navazující odsazenou šikminou, která nese vyzděné sedlové ukončení kryté pálenou prejzovou krytinou. Na straně ke kostelu se římsa nad vstupem segmentově zalamuje. Vlastní otvor brány s plným obloukem v záklenku lemuje pískovcový portál složený z postranních hranolových stojin s archivoltou, na kterou nasedá kladí. Sloupky bez soklu zdobí vpředu vpadlé obdélné pole se zešikmenými hranami, nechávající z čelní strany pouze obvodovou pásku. Mezi archivoltu a stojinu byla vložena pateční římsa představující pískovcový před líc předstupující kvádr, jehož čelní a postraní plocha byla projmuta vpadlým polem valbově jehlancové bosy se zvýrazněnými hranami a s obíhající páskou. Na pateční římsy nasedá archivolta shodně zdobená se stojinami, která je ve vrcholu přerušena hlavním lichoběžným klenákem s vpadlým polem valbově jehlancové bosy se zvýrazněnými hranami ponechávající z čelní strany opět jen obvodovou pásku. Do cviklů bylo vloženo listoví lemované páskou uprostřed s dvojitým květem, přičemž vnější má pět rozvitých okvětních lístků a vnitřní má květ zavřený o třech okvětních lístcích. Na archivoltu nasedá nad klenákem se zalamující architráv profilovaný jednou odsazeným pásem, na který navazuje zespoda odsazený výžlabek vrcholící lištou. Na architráv nasedá plochý neprofilovaný vlys zdobený na celou šíři stylizovaným kanelováním ukončeným plným obloučkem (spojující vždy dvě hrany kanelur) s vloženými píšťalami ve spodní třetině. Vlys byl ještě po stranách a uprostřed obohacen o stylizované palmové listy. Kladí je zakončeno římsou profilovanou oboustranně odsazeným oblounem, na který navazuje pás s odsazenou simou.