ohradní zeď

Ohradní zeď lemuje jihozápadní a jihovýchodní část areálu. Částečně omítaná opěrná zeď podpírá zvýšené terasy kostela a je tvořena lomovým kamenem s kamennými deskami na koruně. V jižní stěně je ohradní zeď prolomena dvoukřídlou dřevěnou brankou.