ohradní zeď

Areál hrobky přesahující na západní straně na pozemek p. č. 2042/6 vymezuje nízká kamenná zeď, která na jižní a severní straně přímo navazuje na ohradní zeď hřbitova. Zeď je vystavěna z lícovaných kamenných kvádrů, koruna zdiva je kryta kamennými deskami.