ohradní zeď se čtyřmi vjezdy

Ohradní zeď obíhá zámecký areál po celém jeho obvodu pouze na západní straně, kde na areál navazuje hospodářský dvůr, je drátěný plot. Původní barokní ohradní zeď byla zděna z opuky, novější úseky jsou cihlové nebo ze smíšeného zdiva. Vnější i vnitřní strana zdi byla původně omítaná. Koruna zdiva je krytá pískovcovými deskami výjimečně jsou použity cihly nebo bobrovky. Ohradní zeď je prolomena čtyřmi vjezdy, původní vstupní brána na jižní straně areálu byla v 19. stol. zazděna. Po barokním prospektu zůstaly ve zdivu jen dva bosované pilíře a některé architektonické články, které byly druhotně osazeny v zámeckém parku (vázy, obelisky). Po pravé straně brány je pod ohradní zdí vedena štola, která odvádí vodu z rybníka do koryta Lučního potoka. Další tři vjezdy jsou proraženy v obvodových zdech východní zahrady a jsou po stranách rámovány hranolovými pilíři. Brány jsou doplněny novými vraty, po straně východní brány je zazděný portálek původní branky. V západní části ohradní zdi u domu č. p. 2 je nově osazená barokní brána ze dvora v Prosmykách, která dnes slouží jako hlavní vstup do areálu zámku.