ohradní zeď se dvěma bránami a brankou

Ohradní zeď vymezuje plochu hřbitova kolem kostela sv. Vavřince. Je zděná, omítnutá, korunu zdiva kryje stříška z příčně položených cihel s šikmým sklonem. Omítka je místy poškozená, takže je viditelné zdivo – nestejného složení. Části zdi jsou stavěné převážně z lomového kamene, doplněného malým množstvím cihel, jiné pak tvoří výhradně cihly. Ohradní zeď je přerušena dvěma bránami a jednou brankou. První brána se nachází v západní části zdi, v ose západního průčelí kostela. Tvoří jí dva pilíře ze smíšeného zdiva, na jižní straně omítnuté, na ostatních již jen s nepatrnými zbytky omítky. Pilíře jsou na západní straně širší, než na východní (směrem k vnitřku brány tak tvoří zub), severní pilíř má na rozdíl od jižního pokračování na vnější straně (tj. k ohradní zdi). Je zde rozšířen o malý úsek zdi, jejíž koruna směrem k vnějšku šikmo klesá. Krytá je – stejně jako koruna zdiva pilířů - příčně položenými cihlami. V bráně jsou dvoukřídlá železná vrata, v dolní části plná, s plastickým tvarováním na způsob obdélné, na šířku orientované diamantové bosy. Horní část, nahoře tvarovanou do mírného oblouku, tvoří pruty, sestavené do motivu slunce. Vrata jsou natřená černou barvou. Druhá brána je situována uprostřed jižního úseku ohradní zdi. Je rovněž pilířová, oba pilíře jsou tentokrát stejné, celé omítnuté. Podobně jako na západní straně jsou i zde pilíře na straně ke hřbitovu zubovitě zúžené. Horní část je zakončena přesahující profilovanou římsou, na východním pilíři je pak uprostřed zasazen sokl s křížem. Sokl je kamenný, má širší základnu, směrem vzhůru se zužující dřík a ukončen je přesahující římsou. Kříž je železný, svislé břevno je nahoře a dole zakončeno do trojlistu, příčné břevno chybí. Ze středu svislého břevna vybíhají na každé straně dva diagonální, zrcadlově obrácené prohnuté paprsky. Bránu uzavírají černě natřená dvoukřídlá železná vrata. Pravé křídlo tvoří jen jednu třetinu šířky vrat, jinak je však provedení vrat symetrické, složené ze tří částí, přičemž obě krajní jsou shodné. Základní provedení je v celých vratech stejné – dole je poměrně nízká plná část, tvarovaná do obdélné, na šířku orientované diamantové bosy. Následuje část, tvořená vodorovnými a svislými pruty. Na krajních úsecích je vždy šest svislých prutů, na středním jen pět a ve všech třech pak tři vodorovné pruty. Dva vodorovné pruty jsou profilované - v dolní a horní pětině výšky tohoto úseku vrat - nahoře je pak prut bez profilace. Pod horním profilovaným prutem jsou mezi pruty svislými ozdobné srdčité motivy (srdce směřuje svojí širší částí dolů). Střední díl vrat má uprostřed navíc ještě další zdobný motiv – opět srdčitý, směřující širší stranou dolů a doplněný nahoře, dole a po stranách o další zatočené části. Natřený je bílou barvou, stejně jako nejzdobnější motivy, umístěné v horní části vrat. U obou postranních dílů vrat jsou stejné, symetricky (tj. zrcadlově obráceně) provedené. Jde o ornament ze zavinutých esovitých motivů, směrem k vnitřku vrat stoupající. Ve střední části vrat tvoří hořejšek půlkruh, do něhož je vepsaný pětilístek, dole rozšířený o esovitý ornament. Vnější okraj horního kruhu je ještě zdoben hrotovitými motivy. Obě brány doplňuje branka, nacházející se v severovýchodním úseku ohradní zdi (za presbytářem kostela sv. Vavřince). Branka je zaklenutá do segmentového oblouku, koruna zdiva je vyzděná do tvaru sedlové stříšky, kryté bobrovkami. Střed oblouku stříšky je lehce vzdutý. Branka je dnes zabezpečena novodobou železnou mříží z nepravidelně šikmo umístěných prutů.