ohrazení areálu fary

Součástí areálu fary je ohrazení farního dvora a přiléhající zahrady, vymezující svým průběhem hranici areálu fary na východní, jižní a přístupové západní straně. Ohrazení je tvořeno kamennými pilíři z režného rulového zdiva s drážkami, v nichž byla původně vodorovně uložena břevna, která jsou však nyní nahrazena cihelnými hladce omítanými výplněmi. Pilíře jsou svrchu kryty betonovými deskami. Vjezd a jediný přístup do dvora areálu je na západní straně, z Horské ulice. Brána je dvoukřídlá, dřevěná.