Opatovice

Opatovice leží při pravém břehu řeky Vltavy, na severovýchodním okraji Českobudějovické pánve. První zmínka o Opatovicích je z roku 1378 a koncem 15. století je spojována s rozmachem rybníkářství. Jádrem půdorysu vsi je úzká náves rozšiřující se mírně na západ, která je obestavěna na severní a jižní straně usedlosti. Na západní straně leží kovárna s chalupou. Příjezdová komunikace, náves i bezprostřední okolí obce je lemováno vzrostlou zelení. Opatovice jsou příkladem vesnice vrcholně středověkého původu. Náves je ohraničena většinou velkými usedlostmi a na přelomu 18. a 19. století vzniklo několik chalup v okrajových polohách. Zástavbu vesnice tvoří trojboké usedlosti převážně štítově orientované. Typickým rysem jsou rozložité křídlové štíty s poměrně skromnou výzdobou.