oranžerie s pavilony - východní pavilon zv. předsíň

Oranžerie je umístěna podél severní ohradní zdi zámeckého parku. Podélný objekt sestával ze dvojice hlavních skleníků proložených trojicí pavilonů. Dvojice postranních pavilonů je shodná, střední nazývaný salón má reprezentativní průčelí ve formě chrámku. Východní pavilon byl novodobě upraven k bydlení a je udržován.