Osvětový dům

Osvětový dům je stavbou občanské vybavenosti pro budované sídliště Libušín - Žďár nad Sázavou. Studii stavby z roku 1977 a projektovou dokumentaci stavby z roku 1984 vypracoval a kreslil Ing.Arch.Milan Blahut pod vedením Ing. Marty Přibové v odštěpném závodu Jihlava krajské projektové a inženýrské organizace Stavoprojektu v Brně. Stavba je koncipována jako mnoho pohledová architektura zasazená do volného prostranství městské zeleně poblíž jedné z nejrušnějších křižovatek v centru města ulic Dolní a Žižkova. Objekt, který byl realizován na místě starší asanované zástavby teprve až v polovině 80. let, je situován v přijatelné docházkové vzdálenosti mezi hlavním městským náměstím a v té době realizovaným sídlištěm Libušín (do konce 19. stol. lokalita nazývaná Odranec). Třípodlažní horizontální stavba obdélného půdorysu (70 x 40 m) a železobetonové konstrukce sestává ze dvou hlavních vzájemně propojených bloků, kde nepatrně nižší část tvoří samotné těleso sálu, které je ze tří stran obklopeno vyšší hmotou stavby obsahující administrativní zázemí, restauraci, salónek, vstupní vestibul ad. Hlavní vstup je orientován v jihovýchodním nároží otevírající se směrem k souběhu ulic nedaleké křižovatky, odkud je k budově přiváděn hlavní přístupový chodník pro pěší. Toto vstupní nároží stavby vytváří v úrovni II. NP masivní portikus, jež je v I. NP podepírán řadou hranolovitých sloupů a ve III. NP tvoří podélný balkón tohoto vstupního předstupujícího kubusu. Východní fasádu směrem do ulice Dolní tvoří tři horizontální pásy průběžných oken v každém z podlaží: v přízemí restaurace Krystal, nad ním kancelářské prostory a jiné účelové zázemí (dnes fitness). Na opačné západní straně, která je obrácena do parku s protékající řekou Sázavou, tvoří fasádu celoplošné prosklené stěny sálu s jevištěm a galerií, z níž vedou dvě menší před budovu samostatně předsazená schodiště s vlastními vstupy. Ve středu jižní kratší fasády vystupuje z hlavní půdorysné hmoty domu přistavěné schodiště. V roce 2013 prošel původní exteriérový plášť, který kombinoval pohledový beton, keramické obklady a prosklené stěny doplněné o boletické panely, rekonstrukcí po celém svém obvodu, které spočívalo v zateplení střechy a fasády - ta byla opatřena novým opláštěním z cementovláknitých desek tmavě šedé a světle šedé barvy, keramického obkladu (kobaltová čerň), dále došlo k výměně okenních a dveřních výplní s hliníkovými rámy a izolačními dvojskly (na exponované světové straně opatřena protisluneční úpravou) a prosklené části do té doby opatřené boletickými panely byly doplněny v rozporu s původním řešením o výrazně barevnější smaltovaná skla. Při rekonstrukci došlo k odstranění uměleckého reliéfu v průčelí východní stěny po pravé straně vchodu a dále k posunu barevnosti skleněných výplní před železobetonovými sloupy. Celkově však rekonstrukce, kterou provedla fa PKS stavby a. s., nenarušila základní architektonickou koncepci stavby.