ozdravovna

Dvoupatrová budova s vyvýšeným suterénem byla postavena na obdélném půdorysu s rovnou střechou ukončenou terasou. Jihovýchodnímu čelnímu průčelí dominují cylindrické rizality nároží sahající do úrovně druhého patra a osově umístěný zaoblený rizalit sahající do úrovně prvního patra. Centrální rizalit flankují terasy, levá určená původně pro děti, pravá pro dospělé, které jsou přístupné zalomennými kamennými schodišti. Kolem prvního a druhého patra obíhá ochoz s jednoduchým kovovým a v úrovni centrálního rizalitu s vyzděným zábradlím. Na bočních průčelích se nacházejí boční schodiště. Fasáda je hladká opatřená nátěrem v okrovém odstínu, vyvýšený suterén je opatřen obkladem z kamenných kvádrů. Výplně otvorů jsou původní, okna špaletová různého členění, v mnoha případech spojená s částečně prosklenými dveřmi. Vstupní dveře jsou dřevěné kazetové s prosklenými tabulemi s kovovou mříží. V suterénu se nacházelo technické a skladovací zázemí domu. Byla zde prádelna se žehlírnou, mandlem a skladem prádla, úložní prostory pro lodě, tlakové nádrže na studenou vodu, kotelna, sklep pro uhlí, odkladiště popela, sklep pro zeleninu, WC. V přízemí Centrální chodbu se šatnou, přípravnou jídla a sedacími kouty v rozšířených částech obklopovala směrem k jezeru herna, jídelna pro děti, jídelna pro dospělé, správcovský pokoj, společenská místnost, pokoj pro nemocné děti, koupelna a WC. Opačným směrem se nacházela kuchyně se spíží a umývárnou nádobí. V prvním patře se směrem k jezeru nacházely ložnice, čtyři pro sedm nocležníků, jedna dvojlůžková a jedna jednolůžková a pokoj pro dozor. Na opačné straně chodbu obklopovala společná šatna, umývárna se sprchami a vanami, koupelna a WC. Ve druhém patře kolem společné chodby bylo umístěno deset hostinských pokojů, pokoj pro personál, úklidová místnost, společná koupelna a WC. Střešní terasa sloužila k odpočinku, v levé části byla lehátka pro děti, vpravé pro dospělé. Trojúhelnou parcelu s parkovou úpravou, na které se před budovou nacházela kašna, vymezuje jednoduchý laťový plot s kamennými sloupky.