palác Alfa

Jedenáctipodlažní architektura tvořená komplexem čtyř samostatných budov uvnitř propojených pasáží zasahující do dvou pater. Členění hladké fasády v horizontální pásy je daleko zřetelnější než svislé rozdělení v jednotlivé stavební jednotky. Dělící příčky jsou při běžném pohledu nepostřehnutelné, poněvadž vertikalita byla potlačena kontinuitou opaxitového obložení 2 a pásových oken, které bílé sklokeramické pláty v masivních železných rámech vizuálně prodlužují. Jedenáctipodlažní domy plynule nenavazují hlavní římsou na římsu korunní sousedního objektu, převyšuje ji o jedno a půl patra, jelikož však rozdíl, díky značné výšce obou sousedících budov, není okem patrný a další patra domů terasovitě ustupují, nejeví se tak převýšení stavby Alfa pasáže necitlivé. Jako materiál pro fasádu horních teras byla zvolena vápencocementová omítka barvená kaseinem. Kostra domu, tzn. základová deska, sloupy a průvlaky, opěrné obvodní zdi suterénu a veškeré nosné konstrukce, jsou železobetonové, stejně jako stropy. Ty jsou částečně s viditelnými rámy, většinou s rovnými pohledy, podle systému rabitz nebo rákosované. Konstrukčně je každá ze čtyř stavebních jednotek samostatným skeletem se zdivem z dutých cihel. Celý prostor pasáže v obou podlažích a mezietáži vyplňují obchodní, kancelářské a technologické prostory. Formální sjednocenost použitých prvků, jako jsou chromové obklady a tvar výloh a dveří, původní rámy pro opaxitové vývěsní reklamní štíty obchodů, obložení mramorem a na sebe navazující výkladce jednotlivých komerčních prostor, tvoří dojem jednolitosti celé pasáže.