palác Ernsta Johanna von Herring-Frankensdorf

Řadový třípatrový městský palác se sedmiosým hlavním průčelím do náměstí Svobody a dvorním křídlem. Dominantou průčelí je kamenná osová partie trojčlenného rizalitu, který je v ose fasády přes 1. a 2. patro formován do podoby mělkého arkýře, vertikálně členěného polosloupy na konzolách a horizontálně vyloženými římsami s ornamentálně zdobenými vlysy. Jeho okna jsou větší než okna vedlejších částí průčelí a jsou půlkruhově ukončena. Formální řešení celé střední partie evokuje motivy Albertiho průčelí florentského renesančního paláce Rucellai. Ostatní pravidelně rozmístěné okenní otvory jsou pravoúhlé. V 1. patře jsou okna zdůrazněna šambránou a trojúhelnými frontony na konzolách. Ve 2. patře okna s přímými nadokenními římsami. Průčelí završuje vyložená korunní římsa nesená konzolami. Střecha je sedlová. Soudobá podoba parteru pochází z poslední úpravy domu, fasáda parteru je opatřena pásovou bosáží a při poslední obnově byla zvolena barevnost fasády v kombinaci šedé a fialovo-růžové barvy. Nádvorní fasáda je hladká, s novými okenními a dveřními otvory. Na vstupní straně kryje přízemí arkáda o dvou obloucích, dosedajících na pilíře. V dalších patrech ji na této straně doplňují nové balkony s kovovou konstrukcí a skleněnými výplněmi. Centrálně umístěný vstup je akcentován portálem s půlkruhovým záklenkem a plastickými hady ve cviklech a vyplněn dvoukřídlými dřevěnými vraty s kovovými detaily. Vstup ústí do valeně zaklenutého průjezdu do haly a dvora. Z haly je přístupné velmi hodnotné původní točité schodiště s litinovým zábradlím, které bylo zastřešeno světlíkem. Jeho komunikační funkci zčásti převzal prosklený výtah situovaný na protilehlé straně halové prostory. Při poslední úpravě domu byla čtyři původní patra doplněna střešní vestavbou patra pátého, v němž zděné rozčlenění místností z převážné části zastoupily přepážky z mléčného skla a dřeva. Nové prostory, rozčleněné mimo zděných také prosklenými přepážkami, vznikly téměř bez výjimky ve spojovacím traktu, nové dveřní výplně mají také kanceláře umístěné ve dvorním křídle s uzším točitým schodištěm. Rekonstrukce zdařile propojuje původní prvky z 19. století s jazykem architektury doby milénia.