palác Kinských

Palác Kinských (dříve Golz - Kinských) Palác, vzniklý na románských parcelách z 12. stol., na místě renesančních paláců v l. 1755-65 patrně podle projektu Anselma Luraga. Komplex sestává z hlavní budovy při náměstí, levého křídla, příčného křídla, budovy při Týnské ul. a bočních křídel. Průčelí honosné, zdobeno štukami, figurální reliéfní výzdobou i sochami. Sklepy zaujímají celý půdorys budovy, zachovaly se v nich gotické sedlové portálky a torzo románského portálku. V přízemí mezi průjezdy je monumentální klasicistní sloupové schodiště, trojdílné, se středním nástupním ramenem a barokní neckové klenby, v sev. traktu gotická křídlová klenba. 1. p. hl. budovy s representativními sály. Do schodišťového prostoru vedou vstupy rámované pilastry s korintskými hlavicemi, klasicistní dveře, zdobené rozvilinami ve vlysu supraport, mají pův. kování. V trojici velkých sálů se zachovaly dřevěné lambrie, obložení oken, klasicistní okenice a čtvercové parkety. 2. p. opakuje dispozici nižšího podlaží , má však jednodušší výzdobu, parkety jsou zde novodobé. Ve středu později připojené části je polokruhové visuté schodiště. Patra opakují dispozici přízemí, jsou plochostropá, výškově sjednocená s hl. palácem.